Aké informácie vám môžu poskytnúť Vlastné výkazy

V časti Výkazy sú automaticky prístupné Výkaz ziskov a strát a Súvaha, a to vrátane tlačív, ktoré tvoria súčasť Daňového priznania. V tejto časti Elektronického účtovníka sme zároveň vytvorili jednoduché prostredie, v ktorom si môžete vytvoriť akékoľvek vlastné výkazy priamo z účtovníctva.

Postup je jednoduchý. Do zoznamu výkazov si pridajte názov Vlastného výkazu. Na tento výkaz si pridajte položky, ktoré chcete pravidelne sledovať. Sú k dispozícii dva typy položiek. Prvý typ načítava hodnotu priamo z účtu v účtovníctve. Druhý typ je matematický vzorec, ktorého premennými môžu byť ostatné položky. Takže ak si chcete sledovať napr. maržu za predaný tovar, vytvoríte na výkaze tieto tri položky:

  1. Položka s názvom “T - Tržba za tovar” sa prepojí s účtom 604 z účtovníctva
  2. Položka s názvom “N - Náklady na tovar” sa prepojí s účtom 504 z účtovníctva
  3. Položka s názvom “M - Marža” sa nastaví ako vzorec vo formáte: {T}-{N}

Po kliknutí na Obnov vidíte za zvolené obdobie maržu za tovar, ktorý ste predali. Váš vlastný výkaz je automaticky uložený, takže sa k nemu môžete vrátiť kedykoľvek a už ho iba používať. Ak chcete, môžete ho zároveň aj vytlačiť.

Rovnakým spôsobom je možné do vlastného výkazu alebo výkazov pridať aktuálny stav DPH, pokladne, výšku zaplatených preddavkov, ale i zložitejšie ukazovatele likvidity, nákladovosti a pod. S nastavením takýchto prehľadov vám určite pomôže účtovník. Vytvoria sa iba raz a potom ich už iba používate.