Ako funguje firma a jej účtovník s Elektronickým účtovníkom

Cieľom Administratívnej časti Elektronického účtovníka je poskytnúť vám, prípadne vašim pracovníkom také prostredie, ktoré nevyžaduje účtovné vedomosti. Ľahko vystavíte Odoslanú faktúru, k nej Príjmový doklad, môžete zadať Došlé faktúry kvôli ich úhradám, i načítať z internet-bankingu pohyby na bankovom účte, ktoré sa automaticky spárujú s odoslanými i došlými faktúrami.

Všetko, čo sa zadá do Administratívnej časti, sa môže automaticky zaúčtovávať do Účtovnej časti, ak sa pre ňu rozhodnete. Nastavte k nej prístup svojmu účtovníkovi a on tieto automaticky vytvorené účtovné doklady uvidí na svojom počítači. Účtovná časť obsahuje plnohodnotné (v tejto chvíli zatiaľ podvojné) účtovníctvo, v ktorom účtovník môže vytvorené účtovné doklady upravovať alebo pridávať nové doklady.

Vy rozhodnite, akú časť administratívy vykonáte v Elektronickom účtovníkovi sami a akú časť zaúčtuje účtovník manuálne. Každému predsa vyhovuje niečo iné. Môžete napríklad vystavovať Odoslané faktúry, evidovať si Došlé faktúry kvôli úhradám a načítať z internet-bankingu Bankové vypisy, aby ste mali aktuálny prehľad o neplatičoch, pričom účtovník sa postará o výdavkové bločky, ktoré zaúčtuje priamo do účtovnej časti. Ak sa rozhodnete zadať ich sami v Administratívnej časti, aby ste mali prehľad o svojich príjmoch i výdavkoch, tak sa zaúčtujú automaticky. Vy pritom zadávate iba dátum, sumu a predmet. Účtovník jednorázovo nastaví príslušný predmet tak, aby sa účtoval tak, ako to potrebuje on.

Cieľom nie je, aby ste robili účtovnú prácu, ale aby administratívna práca, ktorú aj tak vykonávate, sa automaticky preklopila priamo do účtovníctva. Keďže teraz dávate účtovníkovi už zaúčtované doklady, je potrebné mu dať informáciu, čo zaúčtované je a čo ešte nie. Je vhodné, ak vykonáte nasledovné:

  • S Odoslanými faktúrami nerobíte nič, v účtovníctve sú zaúčtované pod zhodným číslom, ako je na nich
  • Na zaevidované Došlé faktúry v Administratívnej časti je vhodné na nich vpravo hore napísať číslo, ktoré im pridelil Elektronický účtovník
  • Na Príjmové a Výdavkové bločky je vhodné na nich rovnako napísať číslo, ktoré im pridelil Elektronický účtovník, alebo vytvorený doklad z Elektronického účtovníka vytlačiť a daný bloček na neho pripnúť
  • Bankový výpis stačí odovzdať vytlačený ako doteraz, účtovník si vie v Elektronickom účtovníkovi sám rýchlo skontrolovať, čo z neho zaúčtované je a čo nie je

Ak účtovník dostane už zaúčtované doklady, jeho práca s nimi sa mu zmenší na minimum, pretože ich už nemusí pracne nahadzovať do svojho účtovného softvéru. Hromadne vytlačí k dokladom “účtovné košieľky”, rýchlo skontroluje, či je všetko zaúčtované tak, ako potrebuje, založí doklady do šanónov a elektronicky odošle jednotlivé výkazy. Elektronický účtovník je na začiatku nastavený tak, aby automaticky zaúčtovával doklady z administratívy podľa platnej legislatívy. Účtovník môže tieto východzie nastavenia úplne prispôsobiť požiadavkám firmy a v prípade potreby ich aj upravovať dodatočne.