Ako prejsť z iného softvéru na Elektronického účtovníka

Začať pracovať v Elektronickom účtovníkovi je možné hocikedy v priebehu roka. Administratívnu časť môžete využívať zadarmo kedykoľvek. Ak chcete využívať aj Účtovnú časť, postupujte nasledovne:

  1. Ak ste kvartálnym platcom DPH, je vhodné načasovať prechod na 1. deň nového kvartálu. V ostatných prípadoch si môžete zvoliť začiatok ktoréhokoľvek mesiaca.
  2. Ak ste sa rozhodli začať napríklad od aktuálneho mesiaca, všetky doklady, ktoré sa ho týkajú, už zadávajte do Administratívnej časti Elektronického účtovníka. Doklady s dátumom dodania pred aktuálnym mesiacom odovzdajte účtovníkovi ako doteraz.
  3. K firme v Elektronickom účtovníkovi pripojte svojho účtovníka, uvidí tak všetko potrebné na svojom počítači.
  4. Účtovník v priebehu mesiaca uzatvorí účtovníctvo v pôvodnom softvéri k poslednému dňu predošlého mesiaca. Objedná Účtovnú časť Elektronického účtovníka, ktorá sa týmto okamžite aktivuje. Následne v nej zadá uzavreté účtovné stavy z pôvodného softvéru.
  5. Účtovník nastaví v Profile firmy dátum automatického účtovania administratívnych dokladov od 1. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po závierke pôvodného účtovníctva a zvolí automatické zaúčtovanie všetkých doteraz vytvorených administratívnych dokladov, ktoré sa tak spätne zaúčtujú. Predtým si môže upraviť automatické účtovanie podľa účtovného rozvrhu vašej firmy. Usmernenie nájde v informatívnej časti pri Účtovných dokladoch.
  6. Ak sú k uzavretému dátumu v pôvodnom účtovníctve neuhradené odoslané alebo došlé faktúry, tie je potrebné zadať do Elektronického účtovníka v režime “Neúčtovať”. Zaškrtávacie pole “Neúčtovať” je na Odoslanej a Došlej faktúre viditeľné v časti Číslo faktúry (na Odoslanej faktúre je potrebné zvoliť (priamo na nej) Rozšírený vzhľad).
  7. V prípade potreby nás vy, vaši pracovníci alebo váš účtovník môžete kontaktovať na zákazníckej linke e-mailom alebo telefonicky (kontakt je uvedený na úvodnej stránke). Radi pomôžeme.