Ako používa Elektronického účtovníka drobná firma

Ján Montér vlastní firmu v malom mestečku na rohu ulice, prostredníctvom ktorej montuje rozličné veci vo firmách i domácnostiach. Je šikovný a práca mu ide od ruky, tak ho ľudia radi odporúčajú svojim známym.

Každý deň niečo nakupuje, čím mu vzniká veľa výdavkových bločkov na materiál. Aby získal čas, doteraz mu ich v Elektronickom účtovníkovi účtovala jeho účtovníčka. Ale odkedy má doma prírastok a manželka ostala na materskej, tak sa rozhodli, že ušetria nejaké peniaze za účtovníctvo a výdavkové bločky nahodí cez modul Pokladničné doklady jeho manželka. Klikne na výdavkový doklad, zadá deň a sumu a zvolí položku Materiál. Vytlačí takto vytvorený doklad, pripne k nemu výdavkový bloček a založí do šanóna pre účtovníka. Výdavkový doklad sa týmto zaúčtoval automaticky do Účtovnej časti, takže účtovník tieto doklady iba založí do archívu.

Ján Montér však každý deň vystavuje aj niekoľko faktúr. Otvorí si v Elektronickom účtovníkovi modul Odoslané faktúry, zadá iba nového zákazníka a sumu a vytlačí faktúru. Keďže si na začiatku práce v Elektronickom účtovníkovi prednastavil, ako má jeho faktúra vyzerať, automaticky sa mu doplnili na ňu dátumy, počet dní splatnosti, bankový účet, predmet faktúry i úvodné a záverečné texty. Ak mu zákazník platí v hotovosti, na kliknutie vytlačí k faktúre aj príjmový doklad. Oba sa týmto automaticky zaúčtovali do Účtovnej časti, takže ak ich dá účtovníkovi, ten ich iba očísluje, skontroluje a zaradí do šanóna.

Na konci dňa Ján Montér ešte potrebuje uhradiť nejaké faktúry a skontrolovať, či mu uhradili faktúry jeho zákazníci. V Elektronickom účtovníkovi si otvorí modul Záväzky k úhrade, kde vidí všetko, čo má uhradiť, ale aj komu už uhradil. Vyberie si iba neuhradené položky, zoradí si ich podľa dátumu splatnosti a klikne na tie, ktoré chce uhradiť. Automaticky sa mu z nich vytvorí prevodný príkaz, ktorý skontroluje a dá uložiť pre banku. Otvorí si internet-banking, klikne v ňom na načítanie uloženého prevodného príkazu a dá odoslať. Nič nemusí prepisovať ručne. Zároveň si na obrazovke zobrazí pohyby na účte za uplynulé 4 dni a klikne na Export. Súbor, ktorý sa mu takto vytvoril, vloží do Elektronického účtovníka, čím sa mu automaticky tieto položky načítajú, spárujú s faktúrami a zaúčtujú. Okamžite má prehľad o úhradách svojich faktúr i neplatičoch. 

Keďže všetky doklady, ktoré majú vplyv na DPH už sú v Elektronickom účtovníkovi automaticky zaúčtované, pozrie si ešte, koľko mu vychádza platiť. Keď skončí mesiac, stav DPH bude vedieť skôr, ako odnesie doklady svojej účtovníčke. Tá už zaúčtované doklady iba skontroluje a vytlačí k nim hromadne z Elektronického účtovníka účtovné košieľky.

Pred začatím používania Elektronického účtovníka platil Ján Montér účtovníčke paušálne 120 EUR. Ale teraz má ona s jeho dokladmi iba štvrtinovú prácu, tak sa dohodli, že mu bude faktúrovať 25 EUR mesačne, v čom má zahrnuté posielanie výkazov DPH na Daňový úrad a spracovanie koncoročného daňového priznania. Za prenájom Elektronického účtovníka zaplatí  35 EUR, teda účtovníctvo ho vyjde spolu na 60 EUR mesačne. Niečo ušetril a zároveň má pomôcky pre svoju každodennú prácu. 

Administratívnu časť Elektronického účtovníka sme prispôsobili špeciálne pre pracovníkov bez akýchkoľvek znalostí o účtovníctve. Jednoducho zvládnete množstvo administratívnych činností na pár klikov. Zadarmo vystavujte faktúry, evidujte došlé faktúry, kliknutím vytvorte prevodné príkazy pre úhrady do svojho internet-bankingu. Po naimportovaní bankového výpisu máte okamžitý prehľad o uhradených faktúrach i neplatičoch. A to všetko sa môže navyše samo zaúčtovať.