Ako používa Elektronického účtovníka firma s viac pobočkami

Andrej Aktívny vedie obľúbenú pekáreň v Banskej Bystrici, ale aby zvýšil svoje zisky, rozhodol sa založiť pekárne aj v Košiciach a v Bratislave. Narazil však na administratívne náročnejšie vedenie firmy, pretože doklady boli zrazu v troch mestách a nie už pekne na jednej kope v kancelárii.

Vďaka Elektronickému účtovníkovi sa mu práca zjednodušila a sprehľadnila. Vytvoril v ňom v rámci firmy tri strediská - Košice, Banská Bystrica a Bratislava a v banke zriadil pre každé stredisko samostatný účet. Následne vedúcim pracovníkom v pobočkách nastavil prístup v Elektronickom účtovníkovi iba k ich strediskám a k príslušnému bankovému účtu. Každý tak dostal za úlohu starať sa o svoju pobočku bez toho, aby videl do záležitostí ostatných pobočiek. Vedúci pracovníci evidujú došlé faktúy, vystavujú zákazníkom vlastné faktúry, riešia úhrady a načítavajú do Elektronického účtovníka bankové výpisy. Všetku ich administratívnu prácu Elektronický účtovník automaticky na pozadí zaúčtováva. Vedúci pobočiek tak majú priebežný prehľad o svojom zisku, z ktorého dohodnutú časť odvádzajú centrále a časť im ostáva “doma” pre vlastný rozvoj a potreby.

V centrále pekární Andreja Aktívneho dozerá administratívny pracovník v Elektronickom účtovníkovi na svojom počítači na priebeh jednotlivých pobočiek, ich ziskov, marží a stavu peňazí v pokladniach i na účtoch. V prípade potreby kontaktuje majiteľa, aby sa zapojil do riešenia problémov, ktoré vybočia z “normálu”.

Ekonóm Andreja Aktívneho má zasa za úlohu každý mesiac zhodnotiť vývoj firmy a hľadať riešenia, ktoré firme pomôžu čo najefektívnejšie fungovať a rozvíjať sa ďalej. Ten si v Elektronickom účtovníkovi priebežne sleduje vývoj v jeho Účtovnej časti, ale i viacero ukazovateľov, ktoré si nastavil v časti Výkazy. Raz za kvartál vykonáva fyzickú kontrolu účtovných dokladov priamo v pobočkách, aby sa uistil, že všetko beží podľa dohodnutého plánu.

V prípade potreby auditu ekonóm sprístupní náhľad do Účtovnej časti Elektronického účtovníka auditorovi, čím si ušetria množstvo práce s tlačením zostáv a odovzdávaním dokladov. Všetky požadované výstupy si auditor pozrie priamo na obrazovke svojho počítača a Andreja Aktívneho už iba informuje o výsledku.