Ako používa Elektronického účtovníka firma s viac pracovníkmi

Jozef Kreatívny vedie úspešnú reklamnú agentúru. Pomáha firmám zviditeľniť sa tvorbou reklamy, ale predáva aj reklamný priestor na internetových stránkach prostredníctvom svojich obchodníkov.

Každý obchodník vyplní na stretnutí so zákazníkom objednávku, na základe ktorej mu hneď na svojom tablete vystaví faktúru v Elektronickom účtovníkovi. Pre vytvorenie faktúry zadá iba IČO a DIČ zákazníka, ostatné vyplní Elektronický účtovník sám. K faktúre priloží ako prilohu objednávku, ktorú odfotil tabletom, a klikne na tlačítko Pošli e-mailom. Faktúra sa automaticky vloží do pdf a spolu s objednávkou sa sama odošle na zákazníkov e-mail. Ak zákazník tiež používa Elektronického účtovníka, hneď uvidí došlú faktúru v časti Záväzky k úhrade, kde ju môže okamžite uhradiť bez toho, aby prepisoval nejaké údaje z faktúry ručne.

Pracovník v administratíve reklamnej agentúry vidí v Elektronickom účtovníkovi všetky vystavené faktúry spolu s objednávkami okamžite na svojom počítači a hneď na základe toho rozdeľuje prácu ostatným kolegom. Skôr, ako sa obchodník rozlúči so zákazníkom, už jeho reklama môže byť na internete aktívna.

Jozef Kreatívny vidí tiež všetky vystavené faktúry počas dňa na svojom počítači. Večer si skontroluje dennú produkciu jednotivých obchodníkov a na grafe si pozrie ich výkony za uplynuté mesiace. Lenže jeho firma nie len predáva, ale aj tvorí reklamu pre rôznych zákazníkov. V časti Výkazy si preto pozrie marže z jednotlivých zákaziek, kde vidí, koľko sa za zákazky faktúrovalo a aké náklady s nimi súviseli. Ak potrebuje, má prehľad aj o svojom celkovom zisku a aktuálnom stave DPH.

Ešte pozrie v Elektronickom účtovníkovi prevodný príkaz, ktorý mu počas dňa pripravil jeho administratívny pracovník podľa splatných faktúr, miezd alebo odvodov. Ak je všetko v poriadku, dá ho načítať do svojho internet-bankingu a odošle úhradu. A tak môže ísť spokojne spať s pocitom, že na nič nezabudol.

Na inom konci mesta pracuje pre reklamnú agentúru ešte iný pracovník, a to vymáhač pohľadávok. Priebežne kontroluje v Elektronickom účtovníkovi, kto sa dlhšie opozdil s platbami a diplomaticky sa so zákazníkmi firmy Jozefa Kreatívneho dohaduje na úhradách. Tie sa mu zobrazujú v Elektronickom účtovníkovi v momente, ako ich administratívny pracovník reklamnej agentúry stiahne z internet-bankingu, takže má včas všetky aktuálne informácie. Elektronický účtovník už zariadi sám, aby sa po stiahnutí bankového výpisu jednotlivé pohyby na účte automaticky spárovali s faktúrami a zaúčtovali.

Účtovník po skončení mesiaca skontroluje, či je v Elektronickom účtovníkovi všetko zaúčtované, či niektorý pracovník na niečo nezabudol. Po odsúhlasení DPH s Jozefom Kreatívnym ho uzavrie a elektronicky odošle na Daňový úrad. Elektronický účtovník popri tom automaticky vytvorí prevodný príkaz na úhradu, ktorý môže poverený pracovník hneď aj zrealizovať.